Sabtu, 23 November 2013

wanita itu rumput semalu


Malu adalah salah satu sifat yang seharusnya ada dalam diri kita terutamanya seorang wanita muslim. Ia penting sebagai benteng untuk menjaga iman kita dari terhakis oleh perkara yang mungkin boleh menjerumuskan kita ke lembah maksiat dan perbuatan lain yang tidak elok.Jika malu itu 50% daripada Iman, mana 50% lagi. Yang selebihnya ialah Takwa. Malu dan Takwa adalah gandingan sifat yang menjadikan seseorang mempunyai 100% keimanan. Takwa bermaksud bukan saja takut kepada Allah tetapi lebih daripada itu ‘buat apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang’